Blyglas för industriell och medicinsk användning

Blyglas – Materialet som stoppar radioaktiv strålning

Blyglas är särskilt användbart, när man behöver följa processer, där det arbetas med radioaktiv strålning.

Som utgångspunkt levererar vi blyglas med tjocklek upp till 11-13 mm, med en blyekvivalens på 3,5 mm vid en röntgenspänning på 150 kV.
Det är möjligt att skaffa tjockare blyglas om det behövs, men då får man räkna med längre leveranstid.

Blyglas kan skäras efter mått med olika hål och former. Blyglas kan inte härdas – varken kemiskt eller termiskt. Men det är däremot möjligt att gjutlaminera ihop blyglas och därmed göra det till säkerhetsglas.

Kontakta oss

Glasets egenskaper

Blyglas skyddar mot radioaktiva strålar og beroende på råglasets tjocklek, kan man uppnå olika skyddsnivåer.

Blyglas innehåller ca 48 % bly. Glaset är genomskinligt, men har en svagt gulaktig ton, som ökas med glasets tjocklek. Detta betyder att ju tjockare blyglas är, desto mindre genomskinlighet är det.

Glasämnet som skyddar mot strålning kallas ”blyekvivalens” och hänvisar till en blyplattas tjocklek med motsvarande skydd. Ju högre blyekvivalens desto, mer skydd. Blyekvivalensen påverkas av röntgenstrålarnas spänning, så det kan vara nödvändigt att öka glasets tjocklek för att uppnå önskat skydd.

Ett blyglas med en tjocklek på 7-8,5 mm, har till exempel har en blyekvivalens på 2,1 mm vid en röntgenspänning på 150 kV. Ökas spänningen, faller blyekvivalensen.