Ring oss +45 4494 4449

ISO 9001-certificering

Mirit Glas är ISO 9001:2015-certifierat

Vi lever upp till nutidens standarder så att vi kan leverera rätt glas som gör våra kunder konkurrenskraftiga.

Den moderna världen kräver fokus på kvalitet och kvalitetshantering. Därför har Mirit Glas tagit steget att bli ISO 9001:2015-certifierat.

Våra kunder vill ha lösningar som är specialanpassade för dem, och här kan Mirit Glas göra skillnad.
När våra konsulter pratar med kunderna så handlar det ofta om att kunderna behöver specialglas. Därför måste vi ta reda på exakt i vilken situation glaset ska användas. Ska glaset kunna klara stora temperaturskillnader? Ska det kunna klara kraftiga kemikalier? Ska de kunna böjas eller skäras till i en särskilt form?

När den ena ordern skiljer sig mycket från den föregående ger det verkligen mening att fokusera på kvalitetshantering. Det hjälper vår ISO-certifiering oss med.

Exakta specifikationer

Det första våra konsulter i samarbete med kunderna fokuserar på är att ta reda på exakt vilket glas kunden behöver – alltså vilka dimensioner och egenskaper glaset ska ha. Många gånger kräver det en grundlig dialog eftersom ett glas inte alltid bara är ett glas. Ibland ska ett synglas även vara en värmeruta för att förhindra imma. Andra glas kräver en noggrann behandling för att passa in i kundens lösning. Alltfler glas ska även levereras med ett certifikat som dokumenterar vad glaset klarar.

Vår kvalitetssäkring handlar också om tillverkningen. För när konsulternas dialog med kunderna är färdig så vidtar tillverkningen för att framställa glasen. De ska oftast antingen skäras till, härdas, lamineras, böjas eller bearbetas på mer än ett sätt. I produktionen jobbar vi med både stora order där många glas ska bearbetas på exakt samma sätt, och med små order där glasen typiskt måste specialbearbetas med särskilda krav på form och hållbarhet.

Kvalitet på alla nivåer

Med ISO 9001:2015-certifieringen kan vi dokumentera både gentemot kunderna och oss själva att vi har koll på vår kvalitet. Både i produktion och i försäljning. Certifieringen visar att vi har koll på våra processer och rutiner och att vi kan leverera glas i den kvalitet som våra kunder efterfrågar. Oavsett om det är fråga om kemiskt härdat, böjt eller laminerat glas eller glas med dragen kant så har vi kvalitetssäkrat våra processer så att vi kan leverera glas till våra kunder som precis som vi agerar i en modern värld där vi snabbt måste kunna anpassa vår produktion efter behoven.

VÅRA KUNDER MÅSTE KUNNA LITA PÅ OSS

Vår vd Jens Milbrat har tillsammans med teknisk assistent Miriam Hartmann jobbat hårt under hela 2020 för att ISO 9001:015-certifiera Mirit Glas. Frukten av arbetet ska komma våra kunder till godo. ISO-certifieringen säkerställer att vi fortsätter att förbättra våra rutiner och procedurer så att vi kan upprätthålla leveranssäkerheten och kvaliteten.

”Certifieringen gör att vi fortlöpande förbättrar oss. Vi vill gärna vara en pålitlig partner för våra kunder. Vi ska leverera till överenskommen tid och i överenskommen kvalitet. Samtidigt kan vi med vår ISO-certifiering nu även leverera till en rad kunder som kräver att deras leverantörer är ISO-certifierade”, förklarar vd:n Jens Milbrat.

Som specialiserad glasleverantör till näringslivet ska Mirit kunna leverera de glaslösningar som gör skillnad ute hos kunderna. Arbetet med ISO-certifieringen innebär att Mirit Glas nu har fått en ännu större överblick över produktionen och hädanefter kan arbeta ännu mer rationellt.

Helt konkret handlar det bland annat om att validera den växande maskinparken så att vi säkerställer att våra CNC-styrda maskiner och robotar även fortsättningsvis kan leverera glasprodukter med enhetlig och hög kvalitet. I kombination med överblicken över hela vår process från försäljning till produktion gör det oss till en trovärdig och stabil partner.

Certifieringen är, tillsammans med FKM-godkännandet (Fødevare Kontakt Materiale, material för livsmedelskontakt) som vi nyligen erhöll, ett led i vår strävan efter att kunna tillhandahålla de produkter, den dokumentation och den kvalitet som kunderna efterfrågar.

Mirit Glas A/S english ISO 9001-2015-certificate
Engelskt certifikat - klicka för större bild
Mirit Glas A/S dansk ISO 9001-2015-certifikat
Dansk certifikat - klicka för större bild.

Så kommer förbättringarna kunderna till godo

Som allsidig och specialiserad leverantör av glaslösningar är ISO-certifieringen ett naturligt steg för Mirit Glas. Den ska säkerställa att vi även i framtiden kan förse våra kunder med bäst tänkbara kvalitet – både när det gäller bearbetning men även när det gäller leveranshastighet och leveranssäkerhet.

Tillsammans med certifieringsspecialisten Intertek har Mirit Glas kartlagt rutiner och procedurer för att säkerställa att vi kan fortsätta att fokusera på kvalitet när vi ska leverera glas till våra kunder.

I praktiken innebär det att vi från den första dialogen med kunderna tills de färdiga glasen levereras har total koll på processen.

Vi hanterar standarder och brådskande leveranser

När en kund beställer synglas som lever upp till en DIN-norm eller en ISO-standard så vet alla i hela kedjan hur en sådan order ska effektueras.

Därför kan vi ta emot brådskande order om olyckan är framme och ett företag måste stoppa produktionen tills de får ett särskilt synglas som är avgörande för produktionen.

Överblicken innebär även att vi i produktionen utan problem kan växla från att tillverka synglas till att leverera säkerhetsglas för räddningsbåtar eller kemiskt härdat glas som ska användas till infostativ eller andra digital signage-lösningar ute hos våra kunder.

Våra konsulter ser till att de har nödvändiga specifikationer. I produktionen innebär valideringen av vår maskinpark, tillsammans med de fastställda rutinerna, att vi på ett rationellt sätt kan tillverka och leverera glas för alla slags affärslösningar

Här kommer du aldrig förgäves

Oansett dina behov, hittar vi en lösning

Fyll i kontaktformuläret nedan för att kontakta oss.

Vi svarar inom for 24 timmar.

Filtyper som stöds:
DFX, DWG, JPG, PNG, Word, Excel, Powerpoint