Synglas

Synglas – För inspektion av industriella processer

Synglas kallas också siktglas och används för att inspektera eller övervaka en process med t.ex. vätska i en behållare. Med synglas kan man se in utifrån och kontrollera att gaser, mängder, temperaturer, färger eller processer är som avsett samtidigt som mediet håller sig inne i behållaren.

Mirit Glas levererar synglas på mål över hela Skandinavien, och när det är brådskande, erbjuder vi även leverans samma dag.

Om du vill veta mer om hur synglas kan vara rätt lösning för dig, är du välkommen att kontakta oss.

Synglas – Egenskaper & Funktioner

Siktglas används oftast för att hålla instrument eller mätapparater åtskilda från industriella processer och för att övervaka t.ex.

  • flytande vätskor: t.ex. olja, vatten, kemikalier eller flytande livsmedel
  • fasta massor och material som säd i en sädessilo eller cement i en blandare
  • förbränningsprocesser med höga temperaturer (för att explosionssäkra områden)
  • frysprocesser vid frostgrader
  • luft, gaser eller värme – eventuellt under tryck/vakuum (t.ex. en vakuumkammare).

Synglas kallas även för inspektionsglas, nivåfönster eller inspektionsfönster.

Många branscher använder sig av siktglas, bl.a. för livsmedel, inom processindustri samt inom medicinal-, offshore-, marin- och transportbranschen (bil, båt och flyg).

Mirit Glas har levererat synglas till företag i hela Skandinavien i mer än 60 år och på så sätt bidragit till att effektivisera en lång rad processer. Se t.ex. hur Swire Blue Ocean [E1] sparade 75 underhållsdagar årligen genom att byta ut pluggar i stål mot glas från Mirit Glas.

Hærdet glas – høj brudstyrke

Skueglas – Til inspektion af industrielle processer

Skueglas, som blandt andet også kaldes kigglas eller inspektionsglas, bruges til at inspicere eller overvåge en proces, fx med væske i en beholder. Med skueglas kan man se ind udefra og sikre at gasser, mængde, temperatur, farve eller proces er som ønsket, samtidig med at mediet holdes inde i beholderen.

Mirit Glas er leverandør af glas på mål i hele Skandinavien og når det haster, tilbyder vi også levering samme dag.

Vil du høre mere om, hvordan skueglas kan være den rette løsning for dig, er du velkommen til at kontakte os.

Overholder standarder

Uanset hvilket medie der skal inspiceres via inspektionsglas, tilpasses skueglasset specifikke behov og krav, og fremstilles naturligvis i henhold til godkendte standarder.

  • Runde skueglas: opfylder DIN 8902 eller DIN 7080
  • Skueglas med cirkelslag eller rektangulære skueglas: opfylder DIN 8903 eller DIN 7081
  • Skueglas med særlig forarbejdning: Fx særlige udskæringer eller huller
  • Skueglas i andre glasmaterialer: Fx kvartsglas, safirglas eller keramisk glas såsom Robax eller Neoceram

Skueglas fra Mirit Glas kan bestilles med diverse certifikater, fx Certifikat EN 10204 Type 2.2 og Certifikat EN 10204 Type 3.1 samt overensstemmelseserklæring til fødevarer (EC) No 1935/2004.

Vi har også mulighed for at producere pakninger på tilpassede mål og sende disse sammen med skueglasset.

Specialtilpasning

Bearbejdning og specialudvikling er muligt hos Mirit Glas. Der er fx mulighed for at behandle med anti-smuds, så olie og andre medier ikke sidder fast på glasset, men glider af, så processen altid er fuldt synlig.

Vi kan også trykke næsten alt på glasset hvis der fx ønskes indikations-måletrin. Der er desuden mulighed for bøjning, så skueglasset bliver buet. Glasset kan også bearbejdes og tilskæres i facon eller med særlig kant efter behov.[E2]

Vigtige spørgsmål for at afklare det rette valg af skueglas

1. Temperaturer
DIN 8902 og DIN 8903 kan anvendes ved temperaturer op til hhv. 150 °C og 100 °C. DIN 7080 og DIN 7081 tåler højere temperaturer, nemlig helt op til 280 °C. Højt tryk har indflydelse på hvilke temperatur glasset kan tåle.

2. Tryk
Mirit Glas har mange forskellige glastykkelser på lager. Hvis vi kender glassets diameter og lysning (den del af glasset som ikke er dækket af flangen), kan vi finde den rette tykkelse så glasset kan modstå det ønskede tryk.

3.  Mediet bag glasset
Er der kemikalier, olier eller andet i beholderen? Hvilken proces foregår bag glasset? Glas er generelt resistent overfor de fleste kemikalier, men fx er damp under tryk en meget aggressiv proces overfor almindeligt glas, hvorfor der skal tages særlige forholdsregler.

4.  Applikationen
Hvorfor skal der være et skueglas? Skal man ”bare” visuelt kunne kigge ind, eller er der elektroniske sensorer som skal kunne måle gennem glasset? I så fald skal vi være opmærksomme på transmissionen ved bestemte bølgelængder.

Hit kommer du aldrig förgäves

Oavsett dina behov hittar vi en lösning

Fyll i kontaktformuläret nedan för att kontakta oss.
Vi svarar inom for 24 timmar.