Ring oss +45 4494 4449

Seglass

Seglass brukes til å inspisere eller overvåke en prosess

Med seglass kan man overvåke prosessen fra utsiden og sikre at gasser, mengde, temperatur eller farge er som ønsket, samtidig med at mediet holdes inne i beholderen.

Seglass kalles også væskestandsglass eller kontrollglass.

Seglass brukes i mange bransjer, bl.a. næringsmiddelindustri, prosessindustri, medisinalindustri samt offshore-, marin- og transportindustri (biler, båter, skip og fly).

Mirit Glas har levert seglass til bedrifter over hele Skandinavia i over 60 år, og har dermed bidratt til å effektivisere en lang rekke prosesser.

Seglass’ egenskaper og funksjoner

Seglass brukes vanligvis til å holde instrumenter eller måleapparater atskilt fra industrielle prosesser og til å overvåke f.eks.:
  • Flytende væsker, slik som olje, vann, kjemikalier og flytende næringsmidler
  • Faste masser og materialer, slik som korn i en kornsilo eller sement i en sementblander
  • Forbrenningsprosesser ved høye temperaturer (for eksplosjonssikring av områder)
  • Fryseprosesser ved lave temperaturer
  • Luft, gasser eller varme – ev. under trykk/vakuum (f.eks. et vakuumkammer)
Mange bransjer bruker briller, f.eks. for mat, prosessindustri, medisin, offshore, marine og transport (biler, båter, skip og fly). Også mulig å bruke for eksplosjonssikre områder. Mirit Glas har levert seglass til bedrifter i hele Skandinavia i mer enn 60 år, og har dermed bidratt til effektiviteten i et stort antall prosesser. Se for eksempel hvordan Swire Blue Ocean sparte 75 vedlikeholdsdager årlig ved å bytte ut stålplugger med glass fra Mirit Glas. Disse skueglassene var gjenget og siktglassflensen var laget av rustfritt.

SPESIALTILPASNING

Bearbeiding og spesialutvikling er mulig hos Mirit Glas. Vi kan for eksempel tilby behandling med anti-smuss, som gjør at olje og andre medier ikke setter seg fast på glasset, men glir av slik at prosessen kan observeres til enhver tid.

Vi kan også trykke nesten hva som helst på glasset, f.eks. hvis man ønsker nivåangivelser. Det er dessuten mulighet for bøying, slik at seglasset blir buet. Glasset kan også bearbeides og skjæres til i ønsket form eller med spesiell kant etter behov.

Overholder standarder

Uansett hvilket medium som skal inspiseres via seglasset, tilpasses seglasset konkrete behov og krav, og det produseres naturligvis i henhold til godkjente standarder.

  • Runde seglass: oppfyller kravene i DIN 8902 eller DIN 7080
  • Seglass med sirkelslag eller rektangulære seglass: oppfyller kravene i DIN 8903 eller DIN 7081
  • Spesialtilpassede seglass: f.eks. spesielle utskjæringer eller hull
  • Seglass i andre glassmaterialer: f.eks. kvartsglass, safirglass eller keramisk glass som Robax eller Neoceram

Seglass fra Mirit Glas kan bestilles med diverse sertifikater, f.eks. materialsertifikat i henhold til EN 10204, type 2.2 og materialsertifikat i henhold til EN 10204, type 3.1 samt samsvarserklæring i henhold til forordning (EF) nr. 1935/2004 (matkontaktforskriften).

Vi har også mulighet til å produsere pakninger etter tilpassede mål og sende disse sammen med seglasset.

Viktige faktorer ved valg av seglass

1. Temperaturer
DIN 8902 og DIN 8903 kan brukes ved temperaturer opptil hhv. 150 °C og 100 °C. DIN 7080 og DIN 7081 tåler høyere temperaturer, nemlig helt opptil 280 °C. Høyt trykk har innflytelse på hvilken temperatur glasset tåler.

2. Trykk
Mirit Glas har mange forskjellige glasstykkelser på lager. Hvis vi vet hva glassets diameter og lysning (den delen av glasset som ikke er dekket av flensen) er, kan vi finne riktig tykkelse slik at glasset kan motstå ønsket trykk.

3. Mediet bak glasset
Er det kjemikalier, olje eller annet i beholderen? Hvilken prosess foregår bak glasset? Glass er generelt motstandsdyktig overfor de fleste kjemikalier, men f.eks. damp under trykk er en svært aggressiv prosess for vanlig glass, som gjør spesielle forholdsregler nødvendige.

4. Anvendelsen
Hvorfor skal det være et seglass? Skal man «bare» kunne se inn rent visuelt, eller er det elektroniske sensorer som skal kunne måle gjennom glasset? I så fall må vi være oppmerksomme på transmisjonen ved bestemte bølgelengder.

Mirit Glas leverer seglass etter mål i hele Skandinavia, og når det haster som mest, kan vi levere samme dag.

HVA ER ET SEGLASS?

Et seglass er en fellesbetegnelse for et glass som brukes for å få oversikt over en prosess. Det kan være et kjeleglass hvor du kan se inn i en kjele. Det kan også være et glassrør som gir oversikt over oljestrøm eller et glass som gjør det mulig å se inn i et korntørkeanlegg. Seglass finnes i mange varianter. Felles for dem er at de gjør det mulig å se ellers skjulte deler av en produksjon.

ER ET BENSINRØR ET SEGLASS?

Seglass er en vid betegnelse på et rør eller glass som brukes for å holde øye med blant annet en prosess, en væske eller en forbrenning.

ER ET SEGLASS ALLTID LAGET AV VANLIG GLASS?

Et seglass er laget av den typen glass som er fornuftig. Mange brilleglass er for eksempel laget av borosilikatglass. Andre er laget som oppvarmede vinduer for å hindre dugg. Noen skuebriller er laget av Robax, som er svært varmebestandig fordi formålet er å overvåke en forbrenning.

ER SEGLASS ALLTID RUNDE?

Et seglass kan være firkantet, rundt eller et glassrør. Synsbriller er produsert for å passe situasjonen. Mange av seglassene som Mirit Glas produserer er ikke runde, avlange, formede eller firkantede.

Hos oss går du aldri forgjeves

Uansett ditt behov så finner vi en løsning, som passer for deg

Du kan kontakte oss ved å fylle ut formularet under.

Vi svarer innen 24 timer.

Støttede filtyper:
DFX, DWG, JPG, PNG, Word, Excel, Powerpoint