Antireflex glas

Antireflekterande glas – när reflexerna irriterar

Antireflexglas eller bländskyddande glas är lösningen för kunder där reflexer i glaset är ett problem. Det gäller för allt från företag som jobbar med skärmar i miljöer där återsken eller reflexer stör arbetet, till museer som behöver ha glas som både skyddar men som även ger besökarna möjlighet att se verken.

Beroende på syftet används två olika tekniker för att avlägsna ljusreflexer i glas. Antireflexglas minskar ljusreflexer genom att skapa en beläggning på glaset medan bländskyddstekniken bygger på att glaset etsats fint så att det inte kan reflektera ljus eller omgivningen.

Vanligtvis när näringslivet eller industrin behöver glas ska det ha ett praktiskt syfte. Och även om det kan vara härligt med solsken och en underbar pittoresk syn att följa med i den hektiska produktionen med ljus från strålkastare och svetsprocesser så är det en helt annan sak att behöva jobba vid en skärm eller en kontrollpanel i de omgivningarna. Här är antireflexglas eller bländskyddande glas lösningen.

Antireflexglas eller bländskyddande glas är lösningen för kunder där reflexer i glaset är ett problem. Det gäller för allt från företag som jobbar med skärmar i miljöer där återsken eller reflexer stör arbetet, till museer som behöver ha glas som både skyddar men som även ger besökarna möjlighet att se verken.

Beroende på syftet används två olika tekniker för att avlägsna ljusreflexer i glas. Antireflexglas minskar ljusreflexer genom att skapa en beläggning på glaset medan bländskyddstekniken bygger på att glaset etsats fint så att det inte kan reflektera ljus eller omgivningen.

Vanligtvis när näringslivet eller industrin behöver glas ska det ha ett praktiskt syfte. Och även om det kan vara härligt med solsken och en underbar pittoresk syn att följa med i den hektiska produktionen med ljus från strålkastare och svetsprocesser så är det en helt annan sak att behöva jobba vid en skärm eller en kontrollpanel i de omgivningarna. Här är antireflexglas eller bländskyddande glas lösningen.

Bländskyddande glas och antireflexglas är en vettig ekonomisk lösning som både säkerställer och effektiviserar produktionen. Användning av rätt typ glas kan förbättra arbetsmiljön dramatiskt eftersom produktionsledaren har full överblick över och kan kvalitetsövervaka produktionen från sin skärm. Rätt typ glas utan störande reflexioner i skärmen betyder att en medarbetare kan hantera en maskin både bättre och effektivare.

Vi vet alla hur det är med datorskärmar där reflekterande ljus gör det svårt att se ordentligt på skärmen och därmed hålla produktiviteten uppe. Rätt typ glas kan göra skillnad och minska irritationen från reflexioner från skärmen.

I den andra änden av skalan hittar vi museer och lyxbutiker som har behov av att glaset både skyddar konstverken eller lyxföremålen och samtidigt gör det möjligt för gästerna att kunna se dem ordentligt utan reflexer. Det idealiska glaset på ett museum syns inte alls och har inga störande reflexioner som förstör upplevelsen. Därför använder många museer belagt antireflexglas som både avlägsnar reflexioner, filtrerar bort skadligt UV-ljus och skyddar konstföremålen. Det finns glas där beläggningen både skapar en otrolig bra ljusgenomströmning och samtidigt ser till att man både på kort och långt avstånd kan se igenom glaset utan att störas av reflexioner.

Lösningen måste passa till uppgiften

En glaslösning måste alltid anpassas efter problemet. Bländskyddande glas och antireflexglas är olika slags glas med olika egenskaper. Här är det ofta uppgiften som avgör valet av glas.
Hos Mirit Glas har vi lång erfarenhet av att bearbeta bländskyddande glas eller antireflexglas så att det passar till syftet. Det kan handla om glas till exempelvis infoställ eller kontrollskärmar som ska kunna hanteras i utmanande omgivningar.
Det kan även handla om glas som ska användas för att ställa ut föremål, och i många fall även skydda dessa föremål mot UV-ljus. Eller så kan det handla om glas som ska kunna fungera framför en kamera eller andra typer av optiska sensorer.

Därför kan det finnas olika idéer om vilket slags glas som ska väljas för att lösa problemet.

Generellt sett skiljer vi mellan två typer av glas när vi ska bearbeta glas där reflexer ska undvikas. De båda glastyperna tillverkas på olika sätt och har olika för- och nackdelar.
De båda glastyperna skiljer sig grundläggande åt när det gäller vilken teknik som används för att avlägsna återsken och reflexer. Den ena metoden går ut på att minska återsken genom att skapa en beläggning på glaset medan den andra handlar om att etsa glaset fint så att det inte finns några plana ytor som kan reflektera ljus eller omgivningar. En markant skillnad mellan typerna är att det etsade bländskyddande glaset är svårare att repa än det belagda antireflexglaset.
Samtidigt finns det många varianter inom de båda glastyperna. Därför är det viktigt att beakta syftet.

.

Anti-reflks glas
Anti-refleks glas

Anti-refleks glas

Antireflexglas får sina egenskaper genom att en beläggning skapas på glaset. Det innebär att en antireflekterande beläggning som minskar reflexioner och ytbländning har lagts ovanpå glaset. Beläggningen kan även filtrera vissa våglängder. Ofta består beläggningen av flera skikt. Tjockleken på skikten mäts i nanometer.

Idén med att belägga glas med en tunn film uppstod 1886. Det var den engelska fysikern och nobelpristagaren Lord Rayleigh som under sina experiment och undersökningar av hur ljus uppför sig upptäckte att en smutsig beläggning ovanpå ett glas minskade reflexerna samtidigt som en större mängd ljus passerade genom glaset. Det ledde till en rad teorier om optik som sedan dess har förfinats och lett fram till att man idag kan tillverka glas med otroligt bra egenskaper genom att belägga dem.

En beläggning kan förbättra glasets egenskaper och öka exempelvis ljusgenomströmningen upp till mer än 98 %. Glaset verkar då nästan vara osynligt.

Antireflexglas är vanligtvis belagda på två sidor eftersom det är enklast att belägga glas genom att doppa glastavlan i vätska. Men i vissa fall använder man en vakuumkammare för att bara belägga ena sidan eller för att belägga glaset med ett annat slags coating på vardera sidan av glaset – vilket gör att man kan ge glaset mer sofistikerade och målinriktade egenskaper.

Många varianter av belagt glas kallas för museumglas, men – i varje fall när det gäller många av Mirit Glas kunder – det kan ge en lite missvisande bild av vilka kunder som kan ha nytta av glaset.

Eftersom vi på Mirit Glas har specialiserat oss på att leverera skräddarsydda lösningar till industrin och näringslivet har vi många kunder som behöver antireflexglas av helt andra orsaker än att göra utställningar och visa fram konstverk och produkter.

För även om det är korrekt att det är just museer och butiker med dyra lyxprodukter som använder antireflexglas för att skapa bästa möjlig upplevelse av konstverk, smycken och andra produkter, så används antireflexglas ganska ofta i industri- och företagslösningar. Och då är beläggningen ofta komplexare och har ett praktiskt syfte.

Ett exempel är visuella system där antireflexglas är A och O för att bildkvaliteten ska bli tillräckligt hög för att förhindra felproduktion eller felaktiga mätningar. Antireflexglas används inte bara i industriella system utan även i fristående kameralösningar där det finns krav på stor ljuskänslighet och i vissa situationer även kombineras med sekundära beläggningar som blockerar vissa delar av ljusspektret.

Ett liknande kundsegment använder också antireflexglas för att skydda skärmar där det ställs höga krav på upplösning, färgspektrum och kontraster. Det kan handla om medicinska, tekniska och mediemiljöer där det krävs optimala villkor för att arbetet ska kunna utföras.

Det finns även kunder som behöver uppgradera traditionella lösningar för skärmar och infoställ för att de ska kunna fungera problemfritt i utmanande miljöer. Det kan exempelvis handla om pekskärmar där de vanligtvis goda lösningarna bara inte är tillräckligt bra.

En mer allmänt förekommande användning av antireflexglas är enkla eller avancerade bildramar för museer som vill skydda tavlor och äldre konst- eller kulturföremål – och som ofta förses med en beläggning som blockerar nedbrytande UV-ljus. Samma syfte har guldsmedjor, lyxbutiker eller andra som har behov av att visa upp sina varor i en miljö där glaset inte får störa.

När Mirit Glas kunder väljer en lösning med antireflexglas är det ofta för att de kan se en ekonomisk fördel med det. Det är professionella kunder som av antingen praktiska eller vetenskapliga skäl behöver en mycket specifik kvalitet, eller kunder som ser en konkurrensfördel som tydligt uppvägs av investeringen i att få antireflexglas som kanske till och med har en dubbel beläggning som ger glaset fler anpassade egenskaper. Det kan handla om bortfiltrering av UV, men det kan även handla om andra specifika egenskaper som optimering av vissa våglängder inom det synliga området eller till och med inom det infraröda ljusrummet (IR).

Antireflexglas är glaset för den krävande kunden.

Bländskyddande glas

Medan antireflexglas har en beläggning som avlägsnar reflexer så är tekniken bakom det bländskyddande glaset en helt annan. För att avlägsna reflexionerna använder bländskyddande glas inte en beläggning utan glaset har istället etsats lätt på ytan.

Etsningen av glaset skapar pyttesmå skillnader i glasets yta som betyder att det inte uppstår en plan yta som kan reflektera ljus, men utan att det går ut över glaset transmissionsförmåga. Det bländskyddande glaset släpper vanligtvis igenom samma ljusmängd som vanligt glas, dvs. omkring 92 %.

Precis som antireflexglas finns etsat bländskyddande glas i många varianter med olika egenskaper som anpassas till olika syften.

I professionella sammanhang är bländskyddande glas vanligtvis en mycket enklare lösning på problemet med ljusreflexioner än antireflexglas eftersom glaset kan användas i många flera sammanhang – även i produktionsmiljöer där det kan förekomma kontakt med oljiga fingrar på glaset. Samtidigt så är det bländskyddande glaset vanligtvis mer resistent mot repor i glaset jämfört med ett belagt antireflexglas.
Kunden väljer normalt etsat bländskyddande glas när man ska tillverka touch-lösningar i en produktionsmiljö där man inte kan undvika smuts och beröring med smutsiga fingrar. I sådana miljöer förekommer vanligtvis många olika okontrollerbara ljuskällor liksom glaset kan riskera att repas.

Bländskyddande glas används inte bara för att skydda skärmar. Det används exempelvis även i samband med ljuslösningar. För det etsade bländskyddande glaset kan även användas för att diffusera ljus. Glaset kan monteras så att det skärmar av en lampa och i vissa lösningar kan det användas direkt som lampglas. Bländskyddande glas tillverkas i många olika kvaliteter beroende på vad glaset ska användas till. Om glaset ska användas till en lampa betyder det inte någonting att transparensen är låg så länge så mycket ljus som möjligt transmitteras genom glaset.

Om glaset däremot ska användas för att skydda en pekskärm i en produktionsmiljö används etsat glas som har stor transparens vid nära kontakt till skärmen och som återger färger klart och tydligt.

Grovheten i etsningen har ofta betydelse för hur glaset används på bästa sätt. Ju grövre etsning (större ojämnhet) desto diffusare blir ljusgenomströmningen. Därför jobbar Mirit Glas alltid med olika kategorier av ”grovhet” när vi väljer det glas som passar våra kunders lösning.

Och därför väljer industrikunder vanligtvis bländskyddande glas

Bländskyddande glas har universella användningsmöjligheter. Vanligtvis används bländskyddande glas framför skärmar, till displayer, medicinska instrument eller pekskärmar. Det kan även användas till spelmaskinshallar och små LED-displayer.

Även utomhus är bländskyddande glas ett populärt val när man vill skydda exempelvis monitorer och infoställ helt enkelt för att bländskyddande glas är den praktiska, vettiga och ofta ekonomiskt bästa lösningen.

Bländskyddande glas motverkar reflexer och återsken tack vare en yta som har etsats lätt. Etsningen kan vara allt från lätt till grov. Som tumregel gäller att ca 92 % av allt ljus går igenom. Det är precis som med vanligt fönsterglas, dvs. att ca 8 % av ljuset reflekterar diffuserat och mindre än 1 % absorberas av glaset.

Antireflexglas är belagt med en tunn film som ser till att ljuset inte reflekteras tillbaka från glaset utan istället strömmar igenom. Det innebär att antireflexglas låter mer än 98 % av ljuset passera igenom glaset och med den särskilda beläggningen upp till mer än 99 %.

HÄR KOMMER DU ALDRIG FÖRGÄVES

Oansett dina behov, hittar vi en lösning

Fyll i kontaktformuläret nedan.
Vi svarar inom 24 timmar.