MIRIT SATSAR PÅ FORT- OCH VIDAREUTBILDNING

MIRIT SATSAR PÅ FORT- OCH VIDAREUTBILDNING

Mirit Glas har fått en klarare syn på utbildning

 

Produktionschefen Keld Lauridsen står i spetsen för nio medarbetare i Vojens. Han har lagt märke till att kunderna inom olje- och gasbranschen, läkemedelsbranschen och andra branscher ställer allt högre krav på dokumentation, både när det gäller produkternas kvalitet och medarbetarnas kompetens.

Det satte igång tankarna på företaget, där det fram till 2015 inte var så vanligt att skicka iväg medarbetarna på kurser och fortbildning. Men det har förändrats och sedan dess har företaget belönats både lokalt och nationellt för sin fortbildningsinsats. Mirit Glas deltar nu i utvecklingsprojektet Fremtidens Arbejdskraft, som syftar till att stärka utbildningsnivån på små och mellanstora företag i Region Syddanmark. Projektets mål är att lyfta okvalificerad arbetskraft till utbildad nivå och att vidareutbilda utbildad arbetskraft till yrkesakademinivå.

 

Kompetenser kartlagda

 

Som ett led i projektet har alla medarbetare fått sina kompetenser kartlagda under 2015. Detta upprepades våren 2018 eftersom det hade tillkommit fem nya medarbetare. Resultatet blev att tre medarbetare påbörjade en yrkesutbildning och att en medarbetare blev vuxenlärling.

Det vi lärde oss av Fremtidens Arbejdskraft är att det är bra att fasthålla medarbetare med erfarenhet och fortlöpande bygga på kunskaperna med fortbildning. När Mirit Glas nyligen försökte hitta en kvalificerad medarbetare hade bara två av 270 ansökare relevant kompetens inom CNC-styrda maskiner.

Läs hela case storyn om Mirit Glas på fremtidensarbejdskraft.dk.

 

Du kan läsa mer om Mirit Glas och våra historia genom att klicka på knappen nedan.