Floatglas

Floatglas – Materialet som används överallt

Mirit Glas levererar floatglas till industrier. Floatglas används överallt. I allt från dörrar och fönster till belysnings- och avskärmningsglas.Vi levererar floatglas i olika storlekar och kan garantera dig en unik lösning för dina behov. Kontakta oss för att höra mer.

Kontakta oss

Kalk-soda-silikatglas, natriumkalkglas och sodaglas

Floatglas är det utbredda namnet på vanligt glas. Det går också under beteckningen kalk-soda-silikatglas, natriumkalkglas och sodaglas, men i dagligt tal kallas det floatglas – eller bara vanligt glas.

Glasets egenskaper

Namnet floatglas syftar på framställningsprocessen. Processen uppfanns på 1950-talet då man gick från att ”rulla” glaset till att smälta det flytande glaset på ett tennunderlag. Genom att låta glaset flyta ut på tennet, där det sprids och planas ut med hjälp av tyngdkraften, kan man skapa en finare och mer enhetlig yta och tjocklek på glaset.

Floatglas tål bara en temperaturskillnad på 40 ℃ och om glaset går sönder, splittras det i spetsiga och vassa bitar. Om man vill undvika att det splittras vid bräckage kan man härda det. Härdning av glasset medför att glaset finfördelas som korn om det går sönder.

Vanligt floatglas har en grönaktig ton p.g.a. glasets innehåll af järn. Den grönaktiga tonen syns mest i kanten och blir tydligare om glasets tjocklek ökas.

Genom att minska innehåll av järn i floatglaset kan man ändra dess färgton till en punkt då glaset blir kristallklart. Detta kallas också järnfattigt glas. Men det gör framställningsprocessen dyrare och resulterar därför i en dyrare råvara.

Mirit Glas erbjuder

Vi har floatglas i storlekarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 och 25 mm i lager.

Vi kan bearbeta floatglas på en rad olika sätt:

 • Form, hål och hack
 • Kantbearbetning
 • Sandblästring
 • UV-limning
 • Målning
 • Silkescreentryck
 • Vi kan termiskt härda floatglas ner till 3 mm, vilket betyder att glaset inte längre splittras i spetsiga och vassa bitar utan istället finfördelas i små trubbiga bitar, som man, t.ex., känner igen från bilens sidoruta.
 • Det är också möjligt att kemiskt härda floatglas som är tunnare än 3 mm.
 • Böjning
 • Laminering
 • Välvt och härdat floatglas

 

Du är välkommen att kontakta oss för mer information om floatglas.