TEKNISKT SVÅR GLASLÖSNING SÄKERSTÄLLER FÖRSÄLJNINGEN (DYNAUDIO)

TEKNISKT SVÅR GLASLÖSNING SÄKERSTÄLLER FÖRSÄLJNINGEN (DYNAUDIO)

Dynaudio tar fram högtalare med särskilt bra ljudegenskaper. Glaset är ett mycket viktigt designelement på företagets Confidence-högtalare, men det är också en tekniskt svår utmaning. Danska Mirit Glas och Dynaudios samarbete har gjort att företaget nu kan leverera stabil kvalitet både tekniskt och estetiskt. 

Mirit Glas löste också den här tekniskt svåra uppgiften (läs mer här).