Seglass

Seglass brukes til å inspisere eller overvåke en prosess

Med seglass kan man overvåke prosessen fra utsiden og sikre at gasser, mengde, temperatur eller farge er som ønsket, samtidig med at mediet holdes inne i beholderen.

Seglass kalles også væskestandsglass eller kontrollglass.

Seglass brukes i mange bransjer, bl.a. næringsmiddelindustri, prosessindustri, medisinalindustri samt offshore-, marin- og transportindustri (biler, båter, skip og fly).

Mirit Glas har levert seglass til bedrifter over hele Skandinavia i over 60 år, og har dermed bidratt til å effektivisere en lang rekke prosesser. Se f.eks. hvordan Swire Blue Ocean sparte 75 vedlikeholdsdager årlig ved å skifte stålpropper ut med glass fra Mirit Glas.

Omfattende rådgivning

Seglass spesialproduseres etter ønske og i tett dialog med våre glasseksperter, slik at glasset får nøyaktig den styrken, egenskapen og resistensen som bruksområdet krever.

Mirit Glas fremstiller seglass i mange forskjellige dimensjoner og av mange forskjellige råvarer. Kalknatronglass er en kostnadseffektiv løsning som kan dekke mange behov. I forbindelse med mer aggressive prosesser vil det være en fordel å velge borsilikatglass. Både kalknatronglass og borsilikatglass kan bearbeides og herdes slik at det oppfyller DIN-standarder. Se nedenfor.
Vi har også andre glasstyper som kan brukes som seglass, f.eks. keramisk glass, kvartsglass, safirglass m.m.

Våre glasseksperter står klare til hjelpe deg med å velge riktig materiale. Kontakt oss på tlf. +45 4494 4449 eller e-post post@mirit.dk.

Seglass’ egenskaper og funksjoner

Seglass brukes vanligvis til å holde instrumenter eller måleapparater atskilt fra industrielle prosesser og til å overvåke f.eks.:

  • Flytende væsker, slik som olje, vann, kjemikalier og flytende næringsmidler
  • Faste masser og materialer, slik som korn i en kornsilo eller sement i en sementblander
  • Forbrenningsprosesser ved høye temperaturer (for eksplosjonssikring av områder)
  • Fryseprosesser ved lave temperaturer
  • Luft, gasser eller varme – ev. under trykk/vakuum (f.eks. et vakuumkammer)
Hærdet glas – høj brudstyrke

Overholder standarder

Uansett hvilket medium som skal inspiseres via seglasset, tilpasses seglasset konkrete behov og krav, og det produseres naturligvis i henhold til godkjente standarder.

  • Runde seglass: oppfyller kravene i DIN 8902 eller DIN 7080
  • Seglass med sirkelslag eller rektangulære seglass: oppfyller kravene i DIN 8903 eller DIN 7081
  • Spesialtilpassede seglass: f.eks. spesielle utskjæringer eller hull
  • Seglass i andre glassmaterialer: f.eks. kvartsglass, safirglass eller keramisk glass som Robax eller Neoceram

Seglass fra Mirit Glas kan bestilles med diverse sertifikater, f.eks. materialsertifikat i henhold til EN 10204, type 2.2 og materialsertifikat i henhold til EN 10204, type 3.1 samt samsvarserklæring i henhold til forordning (EF) nr. 1935/2004 (matkontaktforskriften).

Vi har også mulighet til å produsere pakninger etter tilpassede mål og sende disse sammen med seglasset.

Spesialtilpasning

Bearbeiding og spesialutvikling er mulig hos Mirit Glas. Vi kan for eksempel tilby behandling med anti-smuss, som gjør at olje og andre medier ikke setter seg fast på glasset, men glir av slik at prosessen kan observeres til enhver tid.

Vi kan også trykke nesten hva som helst på glasset, f.eks. hvis man ønsker nivåangivelser. Det er dessuten mulighet for bøying, slik at seglasset blir buet. Glasset kan også bearbeides og skjæres til i ønsket form eller med spesiell kant etter behov.

Viktige faktorer ved valg av seglass

1. Temperaturer
DIN 8902 og DIN 8903 kan brukes ved temperaturer opptil hhv. 150 °C og 100 °C. DIN 7080 og DIN 7081 tåler høyere temperaturer, nemlig helt opptil 280 °C. Høyt trykk har innflytelse på hvilken temperatur glasset tåler.

2. Trykk
Mirit Glas har mange forskjellige glasstykkelser på lager. Hvis vi vet hva glassets diameter og lysning (den delen av glasset som ikke er dekket av flensen) er, kan vi finne riktig tykkelse slik at glasset kan motstå ønsket trykk.

3. Mediet bak glasset
Er det kjemikalier, olje eller annet i beholderen? Hvilken prosess foregår bak glasset? Glass er generelt motstandsdyktig overfor de fleste kjemikalier, men f.eks. damp under trykk er en svært aggressiv prosess for vanlig glass, som gjør spesielle forholdsregler nødvendige.

4. Anvendelsen
Hvorfor skal det være et seglass? Skal man «bare» kunne se inn rent visuelt, eller er det elektroniske sensorer som skal kunne måle gjennom glasset? I så fall må vi være oppmerksomme på transmisjonen ved bestemte bølgelengder.

Mirit Glas leverer seglass etter mål i hele Skandinavia, og når det haster som mest, kan vi levere samme dag.

Hos oss går du aldri forgjeves

Uansett ditt behov så finner vi en løsning som passer for deg

Fyll ut kontaktformularet under eller skriv til oss på post@mirit.dk.
Vi svarer innen for 24 timer. Du kan også ringe til oss på +45 4494 4449