Matkontaktmaterialer

FKM-godkjent glass – når glass kommer i kontakt med næringsmidler

Mirit Glas A/S har oppnådd godkjennelse fra den danske Fødevarestyrelsen (tilsvarende Mattilsynet i Norge) slik at bedriften nå kan levere glass som er næringsmiddelgodkjent. Godkjennelsen er i kategorien FKM, som overholder danske og europeiske lovkrav.

Våre glasseksperter står klare til hjelpe deg med å velge riktig materiale. Kontakt oss for mer informasjon om mulighetene med FKM-glass.

Fødevarekontaktmateriale - glas til fødevare

Næringsmiddelgodkjent

Seglass som matkontaktmateriale var det primære behovet, men nå har det også åpnet seg mulighet for å levere andre glassgjenstander som under bruk kommer i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler.

Vi kan tilby gjenstander av natrium-kalk-glass (vanligvis benevnt floatglass eller kalknatronglass) og av borosilikatglass.

Våre seglass produsert av vanlig glass stemples iht. DIN 8902 eller DIN 8903, og seglass i borosilikatglass stemples iht. DIN 7081 eller iht. DIN 7080. Disse seglassene brukes i industrien, noe som er den primære årsaken til at vi søkte om FKM-godkjennelse

Declaration Of Compliance – Food Contact Material

Ved levering av matkontaktmaterialer vil ordren inneholde et sertifikat med tittelen «Declaration Of Compliance – Food Contact Material». Dette sertifikatet inneholder ID-opplysninger til kunden om det brukte råglasset, slik at full sporbarhet sikres, noe som er nødvendig ved matkontaktmaterialer.

For å sikre denne sporbarheten må kundene notere seg hvor produktene fra Mirit Glas A/S er brukt, slik at råvare-ID-numre kan opplyses i forbindelse med eventuelle reklamasjoner. Det er med andre ord viktig å ta godt vare på de utstedte sertifikatene.

Følgende er en kopi av en kontrollrapport fra den danske Fødevarestyrelsen – nyeste kontrollrapport kan lastes ned her: Lenke til findsmiley

Fødevarekontaktmateriale godkendt glas

Hos oss går du aldri forgjeves

Uansett ditt behov så finner vi en løsning som passer for deg

Fyll ut kontaktformularet under eller skriv til oss på post@mirit.dk.
Vi svarer innen for 24 timer. Du kan også ringe til oss på +45 4494 4449