MIRIT SATSER STORT PÅ ETTER- OG VIDEREUTDANNING

MIRIT SATSER STORT PÅ ETTER- OG VIDEREUTDANNING

Mirit Glas har fått et nytt syn på utdanning

 

Produksjonssjef Keld Lauridsen står i spissen for ni medarbeidere i Vojens, Danmark og han merker at kunder i olje- og gassindustrien, legemiddelindustrien og andre bransjer stiller stadig strengere krav til dokumentasjon, både når det gjelder produktkvalitet og medarbeiderkompetanse.

Det satte i gang tanker i en bedrift som inntil 2015 ikke hadde hatt for vane å sende medarbeidere på kurs og etterutdanning. Men det endret seg, og siden har bedriften mottatt utmerkelser både lokalt og nasjonalt for sin store innsats på etterutdanning. Mirit Glas deltar nå i utviklingsprosjektet «Fremtidens Arbejdskraft», som har til formål å styrke utdanningsnivået i små og mellomstore bedrifter i Region Syddanmark. Målet med prosjektet er at flere går fra ufaglært til faglært, og fra faglært til spesialistnivå.

 

Kompetanseanalyse

 

Som et ledd i prosjektet gjennomgikk alle medarbeiderne en kompetanseanalyse 2015, og den ble gjentatt på våren 2018 da vi hadde ansatt fem nye medarbeidere. Resultatet ble at tre medarbeidere begynte på videregående voksenutdanning (VVU) og én ble voksenlærling.

En ting vi har lært av «Fremtidens Arbejdskraft», er viktigheten av å holde på medarbeidere med erfaring og løpende kunnskapsutvikling. Da Mirit Glas nylig forsøkte å finne en kvalifisert medarbeider, hadde bare to av 270 søkere relevant kompetanse på CNC-styrte maskiner.

Les hele historien på fremtidensarbejdskraft.dk.

 

Du kan lese mer om Mirit Glas og historien vår ved å klikke nedenfor.