Herdet glass – høy bruddstyrke

Herdet glass er en sterk sikkerhetsløsning

Mirit Glas produserer herdet glass til alle formål og leverer blant annet til industribedrifter som bruker sikkerhetsglass.
Herdet glass kan benyttes til mange forskjellige formål. Felles for dem er en forutsetning for en glassløsning som har større motstand mot temperatur og trykk enn ubehandlet glass. I tillegg gir det ufarlige glasskår ved brudd, da glasset pulveriseres til små uskarpe biter når det knuses.

Mirit Glas var den første danske virksomheten som produserte herdet glass i Danmark, og vi er fortsatt blant de ledende ekspertene på feltet. Som de eneste i Skandinavia tilbyr Mirit Glass nå også kjemisk herdet glass.

Ta kontakt med oss og vi finner den rette løsningen for herdet glass til dine behov

Våre glasseksperter står klare til hjelpe deg med å velge riktig materiale. Kontakt oss på tlf. +45 4494 4449 eller e-post post@mirit.dk.

Det er flere fordeler med herdet glass:

• Høy bruddstyrke:
Glasset er mange ganger sterkere enn uherdet glass, f.eks. har 5 mm herdet glass samme bruddstyrke som 12 mm ubehandlet glass. Glass er vesentlig mer utsatt for strekk enn trykk, og sprekker oftest fra overflaten. Siden herdet glass er forspent med trykkspenninger i overflaten utsettes det kritiske punktet for strekkrefter, og dermed krever det et større trykk for å knuse glasset.

• Sikkerhet:
Dersom glasset knuser, pulveriseres det i små ufarlige biter. Derfor kan det herdete glasset med fordel brukes som sikkerhetsglass på steder hvor knusing av vanlig glass vil medføre fare for personer. I tillegg hindres inntrengning eller spredning av glassbiter om to herdete glass lamineres sammen. Etter knusingen vil laminatet holde glassbitene sammen som en sammenhengende enhet.

• Termisk motstandsdyktighet:
Glasset tåler temperaturforskjeller opp til ca. 250 grader og er derfor spesielt egnet hvor vanlig glass sprekker på grunn av temperaturforskjeller. Vanlig glass tåler temperaturforskjeller på opp til ca. 40 grader.
Mirit Glas leverer også glasstyper som tåler enda høyere temperaturforskjeller.

Herdet glass er mange ganger sterkere enn uherdet glass

Mer om herding av glass:

All bearbeidingen av glasset, slik som kutting, hulltaking, kapping for beslag og kantbearbeiding blir utført før herdeprosessen da det herdete glasset ikke kan bearbeides.

Under herdeprosessen utsettes glasset for kraftige påvirkninger. Først blir glasset oppvarmet til ca. 660 °C, og deretter sjokkavkjølt med luft. Dette fører til at overflaten kjøles ned hurtigere enn kjernen, og det oppstår da en permanent trykkspenning i overflaten og strekkspenninger i kjernen. At glasset er herdet kan sees ved å se på det i polarisert lys, noe som gjør at spenningsnettet blir synlig.


Glasspolarisator til herdet glass

 

Utsettes det herdete glasset for temperaturer på over 300 °C over lengre tid, vil de permanente spenningsforskjellene utjevnes og glasset vil dermed miste de spesielle egenskapene. Vi har også glasstyper som tåler enda høyere temperaturer. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

La oss finne riktig glassløsning

Våre dyktige medarbeidere sitter klar til å hjelpe deg mandag-torsdag 8-16 og fredag 8-15:30 på tlf. +45 4494 4449 eller e-post post@mirit.dk.