Ring til os +45 4494 4449

Mirit Glas gør verdensmål til dagligdagsmål

Når Mirit Glas har besluttet at droppe græsplænen og lade blomster og natur gro frit, er det en håndgribelig markering af, at firmaet støtter op omkring FN’s 17 verdensmål.

Hvad kan vi gøre for at hjælpe miljøet? Det var et af de spørgsmål, som Mirit Glas’ medarbejdere stillede sig selv, da firmaets produktionsafdeling i Vojens besluttede sig for at gå helhjertet ind og støtte FN’s 17 verdensmål.

Spørgsmålet blev aktuelt i sommeren 2020.

Her fandt Mirit Glas sammen med 15 andre fremsynede sønderjyske virksomheder i bestræbelserne på at støtte op omkring FN’s 17 verdensmål.

Pernille står foran tavlen med FN’s 17 verdensmål og opmærker de mål, som Mirit Glas vil arbejde med.

”Vi gik ind i det, fordi vi jo gerne vil være med til at værne om og forbedre miljøet”, siger produktionsleder Keld Lauridsen, der står i spidsen for Mirit Glas’ arbejdsindsats omkring FN’s 17 verdensmål.

Mirit Glas reagerede på et initiativ fra Haderslev Erhvervsråd, som så perspektiver i, at lokale virksomheder – i tidens ånd – arbejdede seriøst med bæredygtighed.

Ifølge chefkonsulent Jan Hyldal fra Haderslev Erhvervsråd er baggrunden for initiativet, at forbrugere og erhvervskunder i højere grad har fokus på bæredygtighed og varernes oprindelse end tidligere.

”Virksomhederne skal gøre sig klart, at det er noget man skal have fremadrettet fokus på. Som virksomhed skal man have fokus på, hvor man er i kæden, så man kan redegøre for det. Det handler også om marketing. Vi skal fortælle kunderne, at vi har styr på vores kæde og har fokus på bæredygtighed”, fortæller Jan Hyldal.

Han bemærker også, at et af formålene med initiativet har været at få verdensmålene ned i øjenhøjde, så alle kan arbejde med dem.

Det er en tilgang Mirit Glas’ administrerende direktør Jens Milbrat tilslutter sig.

”Det er der sund fornuft i. For det giver mening for os at arbejde aktivt med flere af FN’s verdensmål. Vi må erkende, at vi ikke kan ramme dem alle sammen. Som den mindre virksomhed vi er – er vi nødt til at plukke ud – der hvor det giver mening,” siger han.

Mirit Glas arbejder i dag aktivt med ni af de 17 verdensmål.

Fjerner kemikalier og reducerer affald

Jens Milbrat fortæller, at Mirit Glas blandt andet har valgt at se på virksomhedens brug af kemikalier. I produktionen bruges kemikalier i forskellige processer. Det er for eksempel kølemidler, sværte til silketryk og rengørings- og smøringsmidler.

kemikalier
Mirit-medarbejderen vurderer hvilke kemikalier, der kan fjernes fra Mirit Glas’ produktion.

Målet for 2021 er, at udfase 20 procent af de kemikalier, der bruges i produktionen- enten ved helt at fjerne dem, eller ved at erstatte dem med miljørigtige alternativer.

Foreløbigt har det været en stor succes, da det allerede er lykkedes at fjerne 24 kemikalier. Delmålet for hele 2021 er, at udfase 32 kemikalier.

Der arbejdes også på, at rense og genbruge spildevand. Arbejdet med at reducere affaldsmængden er også på fuld blus. Der er etableret kompost til kaffefiltre og kaffegrums, ligesom der arbejdes med at gøre emballagen mere miljøvenlig. Det er områder Mirit Glas allerede i forvejen har været opmærksom på.

”Derfor giver det ekstra god mening for os. De 17 verdensmål er godt værktøj til en proces vi allerede er i gang med”, slår Jens Milbrat fast.

Det er produktionsleder Keld Lauridsen, der har ansvaret for at udmønte de 17 verdensmål til praksis hos Mirit Glas. Sammen med en medarbejder koordinerer han indsatsen.

”Vi har fra starten valgt, at involvere vores medarbejdere i projektet. Vi er to, der har hovedansvaret, men vores kollegaer hjælper til hvor de kan”, fortæller Keld Lauritsen.

Han understreger, at arbejdet med de 17 verdensmål er en løbende proces, som dog allerede har haft en effekt. Og det er han glad for, da det skaber en større opbakning til projektet.

”Det gør jo bestemt heller ikke noget, at vi kan se, at det også kommer til at give plus på bundlinjen”, siger Keld Lauridsen, der lægger vægt på, at det er vigtigt at medarbejderne føler de gør en forskel.

”Vi har fra starten valgt at involvere vores medarbejdere i projektet. Vi er to, der har hovedansvaret, men vores kollegaer hjælper til hvor de kan.”

Blandt de projekter, som medarbejderne har hjulpet med til, er reducering af forbruget af kemikalier både i produktionen og i forbindelse med rengøring.

”Vi har fået øjnene op for, at nogle produkter er bedre end andre. Vi er gået i gang med at fjerne de mest farlige produkter, og reducere antallet af kemikalier. Vi er blevet enige om at reducere antallet af farlige produkter vi bruger med 20 procent. Det blev næsten nået ved 14 dages arbejde”, fortæller Keld Lauridsen.

Biodiversitet er også et mål, som Mirit Glas arbejder for. I forbindelse med udvidelsen af fabrikken i Vojens måtte Mirit Glas fjerne nogle træer. I stedet for at plante græs, hvor træerne havde stået blev det besluttet, at området skal beplantes med vilde planter i stedet. Blandt andet med hjælp fra skoleelever fra en lokal skole.

”Vi kom på idéen, at invitere skolebørn, der arbejder med de 17 verdensmål i skolen, til kunne hjælpe os med at plante grundstykket til med vilde planter i stedet for at vi gjorde det til en græsplæne”, fortæller direktør Jens Milbrat.

Han ser arbejdet med verdensmålene, som en måde at vise ansvar og gøre Mirit Glas til en bedre arbejdsplads.

” Vi bilder os også ind, at medarbejderne lægger vægt på at arbejde et sted, hvor man opfører sig ordentlig. Det er de 17 verdensmål et udtryk for. Det har en værdi for os”, afslutter administrerende direktør for Mirit Glas, Jens Milbrat.